Single post

Osakeyhtiön ja osuuskunnan erot

SYY workshopissa 18.5. pohdittiin onko yhteiskunnallisessa yrittämisessä eroja osakeyhtiön ja osuuskunnan välillä.  Workshopin osanottajat työskentelivät kahdessa ryhmässä, jossa kehitettiin ajatuksia osakeyhtiöistä ja osuuskunnista.

Osuuskuntia on monenlaisia – niin pieniä kuin suuria. Suuremmat vaikuttavat esimerkiksi finanssialalla ja ruokateollisuudessa. Keskustelussa keskityttiin kuitenkin enimmäkseen pieniin osuuskuntiin ja pieniin osakeyhtiöihin. Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi on mahdollista, mutta osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi

online pharmacy

ei ole. Sekä osakeyhtiöitä että osuuskuntia säätelevät lait.

Osuuskunta on siis hyvä vaihtoehto sellaisille henkilöille, jotka eivät niinkään halua omistaa, vaan toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa. Osakeyhtiö voi osuuskuntaa helpommin jakaa voittoja osakkailleen.  Osuuskunta on helppoa perustaa, sillä siihen ei tarvita erityistä pääomaa. Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään 2 500 euroa pääomaa.

Osakeyhtiön osallisuus on rajoitettu siten, että on omistajista kiinni haluavatko he myydä yhtiön osakkeita. Osakeyhtiön osakkuuden voi jättää myymällä osakkeensa pois. Osuuskuntaan liittyminen tai siitä lähteminen on teknisesti helppoa – jäsenkanditaatti hakee osuuskunnan jäsenyyttä, osuuskunnan hallitus tekee päätöksen liittymisestä ja jäsen maksaa jäsenmaksun. Jos jäsen haluaa lähteä osuuskunnasta, osuuskunta maksaa jäsenen ulos antamalla hänelle osuuden arvon takaisin.

Osakeyhtiössä valta määräytyy sillä, kuinka paljon osakkeita osakkaalla on hallussaan. Osuuskunnassa jäsenellä on niin monta ääntä kuin hänellä on osuuksia hallussaan. Niinpä osakeyhtiössä valta määräytyy hierarkisesti, kun taas osuuskunnassa kaikki jäsenet

viagra sale

ovat samanarvoisia.

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat yleensä johtavat yritystä ja tekevät päätökset. Osuuskunnassa jokainen jäsen voi päättää, missä määrin haluaa osallistua osuuskunnan toimintaan. Päätöksenteossa kuitenkin osakeyhtiö on sikäli joustavampi, että siinä myös yksi henkilö voi tehdä päätöksiä. Osuuskunta on siis hitaampi päätöksenteossa.

LEAVE A COMMENT